Laman

Mhd Riva'i SyafPutra

Kamis, 13 Februari 2014

Pasambahan Maminang Sutan BatuahAmbo Sutan Kayo
Dimuliakan Tuah jo Pasambahan
Rancak
Sungguahpun ka Tuah tibonyo nak sarapeknyolah Rang Gaek salingka duduak sarato Dunsanak bakarapatan,
Sambah manyambah kito pulangkan kapado Allah, salawat kapado Nabi lai nan kato sajo kito pakatokan.
Apo nan kamanjadi buah kato kinitu, maagak dihari nan dahulu batamu di labuah nan golong di pasa nan rami disinan diikek janji diukua padan rosok aia lah ka pambuluah rosok minyak lah ka kuali kok barasio di nan galap adat lalu di nan tarang, baa diadat lalu di nan tarang tumah labuah nan panjang lah baturuik halaman nan leba lah bapijak janjang takanak lah batingkek bandua tarantang lah batapiak, kini lah alia ditangah rumah, lapiak takambang lah bakaduduaki , rokok sabatang lah baisok siriah sakapua lah bakunyah , pun baatonyolai maagak dihari nan dahulu di janji nan dipabuek di padan nan baukua,
Lai dimalam nan samalam nangko janji ditapati kara di muliakan, tumah dasok nan kabapalun di daun tabu nan ka basauah nak mamasuakkan Sutan Sinaro ka biliak nan dalam ka kunci nan taguah dek karano rumah baujuang bapangka duduak nak baiyo tagak nak baramuah Tuah
Sampai Kayo
Sampai
Maanyo Kayo
Ambo Tuah
Sabalun kato bajawab gayuang basambuik baiyo sapatah dulu Kayo
Rancak Tuah
Kayo !
Ambo Tuah
Dikumbalikan Pasambahan Kabakeh Kayo
Kumbalikanlah Tuah
Sungguahpun ka Kayo kumbalinyo Nak sarapeknyolah Rang Gaek salingka duduak sarato dunsanak bakarapatan, dibaliak-baliak bak mamanggang di ulang-ulang bak manyapuah lai nan kato Kayo Jua nan kadiamba Gadang dianjuang tinggi apo nan kato Kayo cako tantu Sambah manyambah kito pulangkan kapado Allah, salawat kapado Nabi lai nan kato sajo kito pakatokan.
Apo nan kamanjadi buah kato kinitu, magak dihari nan dahulu batamu di labuah nan golong di pasa nan rami disinan diikek janji diukua padan rosok aia lah ka pambuluah rosok minyak lah ka kuali kok barasio di nan galap adat lalu di nan tarang, baa diadat lalu di nan tarang tumah labuah nan panjang lah baturuik halaman nan leba lah bapijak janjang takanak lah batingkek bandua tarantang lah batapiak, kini lah alia ditangah rumah, lapiak takambang lah bakaduduaki , rokok sabatang lah baisok siriah sakapua lah bakunyah , pun baatonyolai maagak dihari nan dahulu di janji nan dipabuek di padan nan baukua,
Lai dimalam nan samalam nangko janji ditapati kara di muliakan, tumah diasok nan kabapalun di daun tabu nan ka basauah nak mamasuakkan Sutan Sinaro ka biliak nan dalam ka kunci nan taguah dek karano rumah baujuang bapangka duduak nak baiyo tagak nak baramuah Tuah kan baitu bana kalaluan parundiangan Kayo
Io sabana baitu Tuah
Kayo
Ambo Tuah
Dek kito nan baadok batunggalan bana sasuai paham saukua tapi samantangpun baitu lamak siriah lego carano lamak kato balega bunyi nan bana kato baiyo nan rajo kato mupakat, dek karano rang gaek lai samo diadok ambo bao kato Naro tu jo mupakat Naro mananti baanyo kolah.
Sampai Tuah
Sampai
Samulo Kato kadianta kabakeh Tuan io bana nak sarangkai bak labu nak satali bak papeh kateh nak sapucuak kabawah nak saurek kato io nak tabao jo mupakat nana tu Tuan.
Ambo kamambao kato jo Mupakat Kayo mananti lai kasaba ?
Sakiro kiro Tuah
Nan kito baa Kayo
Baranti
MAMBAO BAIYO
Muncak !
Ambo Tuan Tuah
Barudiang jo Muncak sapatah
Rancak Tuan Tuah
Sungguahpun ka Muncak tibonyo nak sarapeknyolah Rang Gaek salingka duduak sarato Dunsanak bakarapatan,
Sambah manyambah kito pulangkan kapado Allah, salawat kapado Nabi lai nan kato sajo kito pakatokan.
Apo an kamanjadi buah kato ka Muncak kinitu satantangan di bisiak nan kadangaran imbau nan kalampauan maagak nan ka buah barinao iko nan kadijapuikkan ka Muncak kinigo.
Sampai Tuan
Sampai Muncak
Sabalun kato ba jawab gayuang batangkih baiyo sapatah tuah
Rancak
Kayo
Ambo Muncak
Dikumbalikan Parundiangan ka Tuah
Rancak
Sungguapun Ka Tuah tibono nak arapeknyolah Rang Gaek salingka Duduak sarato Dunsanak karapatan, dibaliak-baliak bak mamanggang diulang ulang bak manyapuah nan diTuah juo nan ka diamba gadang danjuang tinggi, apo nan kato Tuah cako tantu sambah manyabah dipulangkan kapado Allah , salawat kapado Nabi lai nan kato sajo kito pakatokan, apolah nan kamanjadi buah kato di Tuan tu kini satantangan di asok nan kabapalun dauntabu nan kabasauah maagak nan ka buah barinyo bajapuikkan ka Muncak kan baitu bana Tuah
Io sabana baitu Muncak
Tuah
Ambo Muncak
Dek kito nan baadok batunggalan bana sasuai paham saukua tapi samantangpun baitu lamak siriah lego carano lamak kato balega bunyi nan bana kato baiyo nan rajo kato mupakat, dek karano rang gaek lai samo diadok ambo bao kato Tuah tu jo mupakat Tuah mananti baanyo kolah.
Samulo Kato kadianta kabakeh Muncak io bana kailia nak sarangkuah dayuan kamudiak nak satumpu galah, kato io nak tabao jo mupakat bana tu Muncak.
Ambo mambao kato jo mupakat Tuah mananti lai kasaba
Sakiro-kiro Muncak
Nan kito Tuan
Baranti
Tuah
Ambo Muncak
Dihari nan cako Tuah ambo sabakan manuruik Adat manauang manuruik Undang samantaro ambo manjapuikkan nan ka bua barinyo ka Urang Gaek salingka Duduak sarato Dunsanak, baa dek Urang Gaek sarato dunsanak karapatan ndak sasak bintang di langik ndak gambuang lukah di aia tumah tiok kandak tiok buliah tiok pintak tiok balaku, lah ado nan kabuah barinyo dek baliau, dek baliau baanta ka Ambo dek Ambo kabaanta ka bakeh Tuah Alah koh rancak dianta Tuah ?
Nan dijapuik Muncak
Apolah nan kaantanyo kinitu satantangan diasok nan kabapalun di daun tabu nan kabasauh , bapambarianlah Tuah disinan nan kami disiko tinggi maanjuang gadang maamba, itulah nan kabuah barino tu Tuah
Sampai Muncak
Sampai Tuah
Dihari nan Cako Ambo Muncak sabakan manuruik adat manaung manuruik Undang samantaro muncak manjapuikkan aia nan janiah sayak nan landai kaakeh Rang Gaek salingka duduak sarato Dunsanak , tumah lah dapek nan kabuah barinyo dek baliau, dek baliau baanta kamuncak, dek Muncak baanta kabekehambo, alah nan kaantanyo kinitu satantangan, diasok nan kabapalun didaun tabu nan kabasauah, bapambarianlah Tuah disinan nan kami disiko tinggi maanjuang gadang maamba , kan baitu banatu Muncak ?
Io sabana baitu tuah
Muncak !
Ambo Tuah
Dek karono panehko bapuhun ujanko barasa disagoan roan ka ureknyo kato ke nan tabik baako baitu Muncak ?
Nak tampak pasa bakeh bamalam, bateh tampek baranti, rantiang tampek enggok, pulau tampek banang, iolah rancak rotan disagokan kaurekyokato ke nan tabik Tuah.
Nan kito Muncak
Baranti Tuah
Kayo
Ambo Tuah
Dikumbalikan Pasambahan kabakeh Kayo
Rancak Tuah
Dihari nan cako Kayo Ambo sabakan manuruik adat manaung manuruik undang samantaro ambo mancarikan aia nan janiah sayak nan landai kabakeh rang gaek sarato dunsanak , ruponyo dak gambuang lukah diaia ndak sasak bintang di langik tiok kandak tiok bulaku tiok pintak tiok buliah pucuak dicinto ulam tibo sumua dikali aia tabik tumah lah ado nan kabuah barinyo di balau, di baliau baanta kaambo di ambo kabaanta ka Kayo, alahko rancak dianata Kayo ?
Rancak Tuah
Apolah nan kaantanyo kinitu tantangan diasok nan kabapalun di daun tabu nan kabasauh lah gunjai nan bauleh lah suri nan batuladan adat lamo pusako usang alah pasa nan biaso jano baliau ikolah nan kabuah barinogo Kayo ?
Sampai Tuah
Sampai Kayo
Ndak lai Tuan dek karano kandak lah buliah pintak lah balaku lah manyanagkan ati rasonyo Tuah,
Nan kito Tuan
Baranti Naro

Tidak ada komentar: